تبلیغات
وبلاگ تخصصی امنیت، شبکه، کامپیوتر و فناوری اطلاعات شرکت ایمن رایان پارسی فردا - سیستم یکپارچه اتوماسیون اداری و مدیریت اسناد فایلر پرو، فایلر+، میرو فایلر و فایلر امن
چهارشنبه 1389/03/12  02:58 ب.ظ    ویرایش: - -

پس از كسب تجارب موفق در تولید و عرضه سیستم‌های نرم افزاری فایلر، فتوفایلر و فایلرپرو و با توجه به رشدفزاینده تولید و تكثیر اطلاعات و اسناد در سازمانها و نیاز به مدیریت محتوا، كنترل و بهره‌برداری ازاین اطلاعات و اسناد، شركت مهندسی ایران رایانه نسل جدیدی از محصولات خود را با كمك فناوری‌های نوین مدیریت اسناد، مدیریت محتوا (ECM) و مدیریت فرآیند كار (BPM) با نامهای فایلرپلاس (FilerPlus) و میروفایلر (MiiroFiler) عرضه نموده است

امکانات فایلر+

مدیریت كاربران:
تعریف درخت تشكیلات، پست‌های سازمانی، واحدها، كمیته‌ها و ... و تخصیص كاربران به آنها.
تعریف كاربران براساس سطوح مدیریتی سازمان با رمز اختصاصی.
تعیین محدوده ساعات دسترسی كاربران به سیستم.
اعطای محدوده دسترسی به اسناد طبقه‌بندی شده (عادی، محرمانه و ...).
اعطای دسترسی مستقیم كاربران به كلیه برنامه‌های تحت ویندوز از داخل برنامه.
كنترل و گزارش‌گیری جزئیات كاركرد كاربران سیستم با ذكر ساعت، IP و عملیات انجام شده.
مشاهده كاربران فعال سیستم و امكان اخراج توسط مدیرسیستم و پیشگیری از ورود مجدد آنها.
امكان تعریف مدیر سیستم‌های متعدد در واحدهای مختلف.
امكان تعریف جانشین برای هر كاربر جهت دریافت ارجاعات یا پیام‌ها (با حفظ سطوح دسترسی و امكان   پیگیری اقدامات انجام شده توسط كاربر و جانشین).
امكان مشاهده كارتابل كاربران سطوح پائین‌تر توسط مدیران ارشد سازمان.
امكان تعریف كلید خصوصی و گواهی دیجیتال برای هر كاربر. (نسخه امن)
احراز هویت كاربران از طریق گواهی دیجیتال علاوه بر كد و رمز عبور. (نسخه امن)
امكان گزارشگیری از سطح دسترسی ومجوزهای كاربران

مدیریت (داده‌ها / اطلاعات):
تعریف انواع گروه‌های اسناد با فرم‌های مشترك یا اختصاصی (Database Generator)
تعریف (طراحی) انواع فرم‌های ورود اطلاعات فارسی و لاتین (Form Designer)
امكان تعریف انواع فیلدهای اطلاعاتی (به صورت Grid, Text, Check Box, Combo Box, Memo و ...)
طبقه‌بندی اسناد به صورت عادی، محرمانه، خیلی محرمانه، سری، به كلی سری.
ورود اطلاعات به صورت فارسی و لاتین (بدون نیاز به نصب فونت).
تعریف روش شماره‌گذاری اسناد بدون محدودیت.
امكان نگهداری ضمایم و فایلها در داخل و یا خارج از بانك اطلاعاتی به انتخاب مدیرسیستم
الصاق انواع فایل به سند و مشاهده هر یك از طریق نمایشگر برنامه و یا برنامه‌های مرتبط (تصویر، متن، فیلم، صدا).
ثبت، ویرایش، حذف، نمایش و چاپ سند.
پیشگیری از ثبت تكراری یك سند.
ایجاد زنجیره بین اسناد مختلف و امكان مشاهده ارتباط اسناد به شكل گرافیكی.
تعریف كلید واژه توسط كاربر برای سند، جهت سهولت در جستجو.
ورود اطلاعات (Import) و یا تولید فایل‌های TXT، RTF،DOC به عنوان ضمیمه سند و جستجو در آنها.
خارج نمودن (EXPORT) ضمایم سند از سیستم و نگهداری آنها بر روی ابزارهای مختلف حفظ داده‌ها.
امكان تغییر ضمایم سند، نسخه گذاری (اصلی / فرعی) و نگهداری نسخه‌های مختلف آنها (Version Control)
امكان ایجاد الگوی نامه در Word برای صدور نامه، تهیه گزارش و یا صورتجلسه بصورت مكانیزه و استفاده از امضای الكترونیكی (درج امضا) با تعیین اولویت.

گردش اسناد و مكاتبات:
وجود كارتابل‌های جاری و پیگیری جهت انجام كارهای روزمره كاربران و كارتابل اسناد حذف شده برای مشاهده و بازیابی اسناد حذف شده از كارتابل
امكان ایجاد كارتابل‌های مختلف از انواع بایگانی و یاد‌آوری توسط هر كاربر به شكل درختی.
امكان Drag & Drop اسناد در كارتابلها
امكان طبقه‌بندی ارجاعات (عادی، محرمانه، خیلی محرمانه، سری، بكلی سری).
ثبت ارجاع و پاراف به شكل متن، صدا، فیلم و یا با استفاده از قلم نوری.
ارسال سند برای كاربران به همراه ارجاع مربوطه و نگهداری سوابق ارجاعات.
ارسال سند برای كاربران به شكل گیرنده، رونوشت و رونوشت مخفی و نگهداری سوابق آنها.
امكان ارجاع هم‌زمان یك یا چند سند به یك یا چند كاربر.
امكان ثبت ارجاع سریع امكان تعیین مهلت اقدام برای ارجاعات و رونوشت‌ها با امكان یادآوری اتوماتیك سیستم در زمان مقرر.
امكان تعریف زمان یادآوری بر روی سند به همراه متن پیام مورد نظر دریافت و ارسال مستقیم اسناد از طریق Fax Server) Fax)
دریافت و ارسال مستقیم اسناد از طریق Email Client) Email)
سیستم پیگیری: ارسال سند به كاربران برای پیگیری و ثبت سوابق آن امكان تنظیم برنامه زمان‌بندی جهت اعلام ارجاع، یادآوری و پیگیری همراه با فایل صوتی.
امكان ارسال پیغام برای كاربران با امكان ضمیمه انواع فایل (تصویر، صدا، فیلم و ...).
نمایش گرافیكی گردش سند با ذكر اقدام‌های انجام شده و زمان آن امكان كنترل عملكرد كاربران بر روی اسناد.
امكان دریافت گزارشهای مدیریتی از وضعیت اسناد موجود در كارتابل كاربران
امكان ذخیره جستجوهای مورد نیازو بازیابی و بروز رسانی آنها
تولید امضای دیجیتال برای اسناد مهم توسط كاربران در نسخه امن
امكان وارسی امضای دیجیتال سند و كنترل صحت آن در نسخه امن
امكان مشاهده امضاهای دیجیتال هر سند در فرآیند گردش كار در نسخه امن

جستجو و گزارشات:
جستجو براساس همه فیلدهای اطلاعاتی سند (در یك یا چند گروه، در یك یا چند فیلد خاص)
جستجو براساس كلیه عملیات انجام شده روی سند (ثبت، تغییر، ...) در محدوده تاریخی مشخص.
جستجو براساس كلیه عملیات ارجاع (گیرنده، فرستنده، تاریخ، ...)
جستجو براساس تركیبات منطقی «و»، «یا»، به صورت دقیق و غیردقیق.
جستجو بدنبال یك كلمه، تركیب چند كلمه یا جمله
امكان ارسال اسناد بر روی رسانه خارجی و جستجو بر روی آن در محل‌های مختلف.
تركیب جستجوهای مختلف.
امكان ذخیره اطلاعات نتیجه جستجو با فرمت‌های استاندارد از جمله XLS، HTML، PDF و ...
تعریف كلمات مترادف برای سهولت در جستجو.
امكان تعریف ستون‌های جدول نتیجه جستجو توسط هر كاربر به دلخواه و ارسال به سیستم گزارش‌ساز.
امكان تهیه گزارش‌های مختلف از عملكرد كاربران.
ذخیره انواع گزارش‌ها و استفاده مجدد از آنها با اطلاعات جدید.
امكان طراحی انواع گزارش‌های مدیریتی با استفاده از ابزار ویژه گزارش‌ساز فایلرپلاس (Report Builder)

حفاظت و امنیت برنامه:
تخصیص گروه‌های امنیتی (مجوزها) به اسناد.
تخصیص مجوزهای كاری (تعیین محدوده) كاربران تا كوچك‌ترین عملیات سیستم.
امكان Check out/ Check in سند توسط كاربر برای پیشگیری از تغییر همزمان سند حفظ اطلاعات اسناد حذف شده و تغییر یافته و امكان بازیابی آنها توسط مدیر سیستم.
ثبت دقیق عملكرد كاربران در سیستم با ذكر جزئیات آن
امكان خارج نمودن گزارش عملكرد كاربران
امكان رمزگذاری بر روی اسناد به هنگام ذخیره یا انتقال اطلاعات توسط كاربر.
امكان انتقال ضمایم سند به خارج از سیستم و نگهداری در محلی دیگر (ایجاد بایگانی راكد).
امكان تعیین محل ویژه جهت نگهداری Log Fileها.
تولید و كنترل امضای دیجیتال برای اسناد مهم.
جلوگیری از جعل یا تغییر اسناد توسط افراد غیرمجاز.
جلوگیری از استراق سمع اطلاعات حین انتقال در شبكه‌های محلی و راه دور (اینترانت و اینترنت)
  احراز هویت دو عامله كاربران.
جلوگیری از انكار عملیات كاربران از طریق ثبت امضای دیجیتال.
امكان استفاده از انواع مختلف رسانه‌های حاوی كلید خصوصی برای پرسنل (كارت هوشمند، كارت   مغناطیسی).
ابطال گواهی‌های دیجیتال كاربران به هنگام حذف از سیستم (جهت جلوگیری از سوء استفاده‌های بعدی).

تعریف بانك‌ كلمات (index):
امكان ایجاد بانك‌های مختلف كلمات برای استفاده درجستجو (مانند: بانك اسامی، اماكن و ...)
امكان ارسال كلمات موجود در سند به بانك كلمات به انتخاب كاربر

تسهیلات:
امكان تهیه نسخه پشتیبان از داخل برنامه.
امكان دریافت مستقیم اطلاعات از فایل‌های DB، MDB، DBF و انتقال به گروه‌های اسناد در سیستم   فایلرپرو.
امكان دریافت مستقیم اسناد از نسخ قبلی سیستم به شكل جزئی یا كلی (فایلر، فتوفایلر، فایلرپرو).
امكان ارسال اسناد برای نسخه دیگری از فایلرپلاس به صورت رمز شده.
امكان ارتباط با سایر سیستم‌های اتوماسیون اداری و تبادل اطلاعات بین آنها. (با رعایت استاندارد ECE)
امكان ارتباط و تبادل اطلاعات با سایر برنامه‌های كاربردی
وجود تقویم روزانه و امكان تعریف قرارهای ملاقات و كارهای روزانه در سیستم همراه با سیستم پیغام‌دهی مناسب (SMS، Email و ...)
امكان خارج كردن بخشی از اطلاعات سیستم و نگهداری در محل دلخواه.
امكان اتصال از راه دور كاربران برای انجام كارهای روزمره از طریق مودم.
امكان توزیع گواهی دیجیتال به صورت متمركز (برای استفاده در سیستم فایلرپرو یا دیگر سیستم‌های   انتقال اسناد).
امكان ذخیره و خارج نمودن اطلاعات به صورت xml
امكان استفاده از نمایشگر اختصاصی فایلرپلاس برای مشاهده اسناد و نامه‌ها بصورت offline

   


نظرات()   

وبلاگ تخصصی امنیت، شبکه، کامپیوتر و فناوری اطلاعات شرکت ایمن رایان پارسی فردا

ایمن رایان پارسی فردا، تکنولوژی و فراتر از آن